TEAMBUILDING

Et velfungerende team på arbejdspladsen er direkte udslagsgivende på virksomhedens årsregnskab. Derfor vælger mange virksomheder og personalegrupper i dag at satse på at stimulere og udvikle samarbejdet imellem medarbejderne.

Hos Compass-Outdoor kan vi sammensætte præcis det program I mener er det rette for jer, uanset om det handler om:
  • En personaledag hvor det vigtigste er at få grint sammen og blive rystet bedre sammen...

  • Et personalekursus der kombinerer teori med praktiske øvelser i kommunikation og samarbejde, men med plads til humor...

  • En strabadstur over flere dage med samarbejdsøvelser og udfordringer under åben himmel...
Alle kurser og events kan tilrettelægges udfra en aftalt lokation, hvad enten varigheden er 3 timer, en hel dag eller flere dages kursus i det fri med primitiv overnatning...

Uanset hvilken model I søger, tilrettelægges forløbet i tæt samarbejde med vores dygtige konsulenter hvilket sikrer at vi i samarbejde hele tiden kan justere på forventninger, muligheder og ønsker.

Compass-Outdoor.dk har mere end 60 forskellige moduler at sammensætte oplevelserne med – og der er masser af udfordringer for alle, og alle kan være med..

For at de erhvervede oplevelser og resultater, skal forankres bedst muligt i organisationen, tilbyder vi vores kunder at følge op på den gennemførte event. Dels tilbyder vi et indledende formøde med de medarbejdere der skal deltage i aktiviteterne, og dels tilbyder vi et eller flere opfølgende møder hvor vi sammen med jer sikrer at effekten af kurset implementeres i dagligdagen.
 compass-outdoor     |     telefon: +45 30 62 45 42     |     e-mail: info ( a ) compass-coaching.dk